Mesleki Yeterlilik Belgesinde Son Durum Nedir?

Güncelleme tarihi: 6 MayHerkesin bildiği gibi değişmeyen tek şey değişimdir. Değişim sonsuza kadar devam edecek ve her sektörü etkileyecektir. Emlak sektörü de değişimlerden etkilenmiştir ve etkilenmeye devam edecektir. Emlak sektörünü etkileyen son değişim Taşınmaz Ticaretinde yeni bir dönem başlatmıştır.


5 Haziran 2018 Salı günü Resmî gazetede Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik açıklanmıştı. Açıklanan yönetmelik daha sonraki yıllarda yine değişime gitmişti. Yeni yönetmelikte yer alan maddelerden biri oldukça dikkat çekiciydi. Emlak danışmanı olmak için mesleki yeterlilik belgesinin alınması artık zorunlu kılınmıştı. 16 Nisan 2021 Cuma günü Resmî Gazetede açıklanan yönetmelikte yine değişikliğe gidildiği görüldü. Değişikliklerden bahsetmeden önce sizler için faydalı olduğunu düşündüğümüz bazı noktalara değinmek istiyoruz.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?


Tabiplik, mühendislik gibi meslekler dışındaki tüm meslekler 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamındadır. Bu kanuna göre kişilerin yapmak istedikleri mesleklerde uzmanlıklarını kanıtlamaları gerekmektedir. Kişiler uzmanlıklarını kanıtlamak için Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) başvururlar. Şartları karşılayan kişiler mesleki yeterlilik belgesini alabilmektedirler. Yönetmeliğe göre emlak danışmanı adaylarının da bu belgeyi alması zorunlu kılınmıştır. Adaylar başvurularını yaptıktan sonra sınava girmelidirler. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardan istedikleri yerde sınava girebilirler. Başarılarını ve yetkinliklerini kanıtlayan adaylar artık emlak danışmanı olmak için hazırdırlar. Unutulmaması gereken bir şey vardır. Mesleki yeterlilik belgesi alındığında Seviye 4’ün tamamlanmış olarak gözükmesidir. Sorumlu emlak danışmanı olmak isteyenler Seviye 5 sınavına girmeli ve başarılı olmalılardır.

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi Nasıl Alınır?


Emlak danışmanı adayları öncelikle mesleki yeterlilik belgelerini almalılardır. Daha sonra taşınmaz ticareti yapabilmeleri için ofis açmalılardır. Açılan bu işletme için Taşınmaz Ticareti Belgesi alınması gerekir. Belgenin alınabilmesi için Ticaret İl Müdürlüklerine başvuru yapılır. Başvuracakları Ticaret İl Müdürlüğü işletmelerini açacakları şehirde bulunmalıdır. Aranan şartlara uygunluk sağlanıyor ise belgeyi almaya hak kazanırlar. Böylelikle emlak sektörünün bir parçası olurlar.

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler


Yönetmelikte önceden ilköğretim mezunları için herhangi bir madde yoktu. İşletmelere yetki belgesi verilebilmesi için en az lise mezunu olunması gerekiyordu. Değişikliğe gidilen yönetmeliğe göre artık ilköğretim mezunu olmak yeterli. Yapılan değişiklikle birlikte İlköğretim mezunları için de bir kapı açılmış oldu. Yönetmelikte yapılan diğer bir değişiklik ise bahsettiğimiz değişikliğin devamı niteliğinde. Yetki belgesi alınabilmesi için yapılan başvuru tarihinden önceki son beş yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az altı ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması gerekiyor. Bunların dışında kalanların ise en az on iki ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması gerekiyor. Değişiklikte geçen bunların dışında kalanların ibaresinin ilköğretim mezunu adayları için yapıldığı görülüyor.

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi Alabilme Şartları


Resmî Gazetede açıklanan ve değişikliğe gidilen yönetmeliğe bakıldığında yetki belgesi alınabilmesi için gereken şartlar vardır. Bu şartlar yapılan değişiklikler ile aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

a) Meslek odasına kayıtlı olunması,

b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

c) Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında taşınmaz ticareti faaliyetinin bulunması,

ç) Sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

d) Sorumlu emlak danışmanlarının;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) En az ilköğretim mezunu olması,

3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

4) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

5) Millî Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Millî Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması,

6) Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az altı ay; bunların dışında kalanların ise en az on iki ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması,

gerekir.